З 1 червня 2022 року на КП «Дубноводоканал» діють нові тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення

УКРАЇНА ДУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РІШЕННЯ

26 травня 2022 року № 117
Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для КП “Дубноводоканал” Дубенської міської ради  

Розглянувши звернення комунального підприємства «Дубноводоканал»  Дубенської міської ради про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, подані розрахунки, відповідно до  ст. 10 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», ст. 13 Закону України “Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення”, постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869, наказу Міністерства Регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 № 130 “Про затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності” керуючись ст. 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:  

1.Встановити комунальному підприємству “Дубноводоканал” Дубенської міської ради тарифи на послуги з:

-централізованого водопостачання — 20,23 грн/м3;(з ПДВ);

-централізованого водовідведення — 23,27 грн/м3;(з ПДВ);

2.Установити структуру тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, комунальному підприємству “Дубноводоканал” згідно додатку до цього рішення.

3.Тарифи вводяться в дію з дня оприлюднення рішення на офіційному веб-сайті Дубенської міської ради.

4.Визнати такими, що втратило чинність рішення виконавчого комітету № 377 від 03 вересня 2021 року «Про коригування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для КП “Дубноводоканал” Дубенської міської ради».

Міський голова Василь АНТОНЮК

 

Додаток
до рішення  виконавчого комітету
№ 117   від  26 травня 2022 року
         Структура  тарифів  на  централізоване  водопостачання  та  водовідведення 
           Комунального  підприємства  «Дубноводоканал» Дубенської міської ради
  Централізоване    Централізоване
Найменування показників   водопостачання    водовідведення

з/п
тис. грн
 на рік
грн/м3
без ПДВ
тис. грн
 на рік
грн/м3
без ПДВ
1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 11 604,0 15,480 18 364,1 17,811
1,1 прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 3 245,0 4,329 6 494,4 6,299
1,1,1 електроенергія 2 874,3 3,834 6 223,6 6,036
1,1,2 частка  прямих   витрати  на централізоване водопостачання та водовідведення  0,0 0,000 0,0 0,000
1,1,3 витрати на реагенти 7,6 0,010 34,2 0,033
1,1,4 матеріали, запасні частини та
інші матеріальні ресурси (ремонти)
363,1 0,484 236,6 0,229
1,2 прямі витрати на оплату праці 2 577,4 3,438 4 039,1 3,917
1,3 інші прямі витрати, у т. ч.: 995,3 1,328 1 289,8 1,251
1,3,1 відрахування на соціальні заходи 525,5 0,701 865,9 0,840
1,3,2 амортизаційні відрахування 464,4 0,620 284,9 0,276
1,3,3 інші прямі витрати 5,4 0,007 139,0 0,135
1,4 загальновиробничі витрати, у т. ч.: 4 786,3 6,385 6 540,8 6,344
1,4,1 витрати на оплату праці 2 184,6 2,914 3 395,6 3,293
1,4,2 відрахування на соціальні заходи 414,7 0,553 712,5 0,691
1,4,3 амортизаційні відрахування 5,6 0,007 31,3 0,030
1,4,4 інші витрати 2 181,4 2,910 2 401,4 2,329
2 Адміністративні витрати, у т. ч.: 463,1 0,618 728,2 0,706
2,1 витрати на оплату праці 308,0 0,411 487,4 0,473
2,2 відрахування на соціальні заходи 67,8 0,090 107,2 0,104
2,3 амортизаційні відрахування 8,4 0,011 12,2 0,012
2,4 інші витрати 78,9 0,105 121,4 0,118
3 Витрати на збут, у т. ч.: 0,0 0,000 0,0 0,000
3,1 витрати на оплату праці 0,0 0,000 0,0 0,000
3,2 відрахування на соціальні заходи 0,0 0,000 0,0 0,000
3,3 амортизаційні відрахування 0,0 0,000 0,0 0,000
3,4 інші витрати 0,0 0,000 0,0 0,000
4 Інші операційні витрати 0,0 0,000 0,0 0,000
5 Фінансові витрати 0,0 0,000 0,0 0,000
6 Повна собівартість 12 067,1 16,098 19 092,3 18,517
7 Розрахунковий прибуток 482,7 0,644 763,7 0,741
7,1 податок на прибуток 86,9 0,116 137,5 0,133
7,2 дивіденди 0,0 0,000 0,0 0,000
7,3 резервний фонд (капітал) 0,0 0,000 0,0 0,000
7,4 на розвиток виробництва(виробничі інвестиції) 0,0 0,000 0,0 0,000
7,5 інше використання прибутку 0,0 0,000 0,0 0,000
8 Вартість послуг  без  ПДВ
за відповідним тарифом, тис. грн
12 636,7 16,858 19 993,5 19,391
9 Тариф   за  1 м.куб.  грн., без ПДВ 16,858 19,391
10 Обсяг реалізації, тис. м3 749,6 1031,05
11 ПДВ ,  20% (грн.) 3,372 3,878
12 Розрахунковий  тариф 1 м.куб, грн., з ПДВ 20,23 23,27
Міський голова Василь АНТОНЮК